Chồng ngoại tình nhiều lần muốn không phản bội thì phải viết giấy cam kết gì?

Chồng ngoại tình nhiều lần muốn không phản bội thì phải viết giấy cam kết gì? Bản cam kết không ngoại tình là một trong những thỏa thuận giữa vợ – chồng – con cái trong gia đình nhằm mục đích không tái phạm việc ngoại tình, nếu người tái phạm mà vi phạm bản cam kết thì sẽ chịu những hậu quả nhất định trong bản cam kết. Dưới đây công ty thám tử Hoàn Cầu sẽ phân tích để độc giả hiểu cụ thể bản cam kết không ngoại tình.

1. Chồng ngoại tình nhiều lần muốn không phản bội thì phải viết giấy cam kết gì?

Trường hợp vợ hoặc chồng ngoại tình nhiều lần mà một bên không muốn tiếp tục bị phản bội nữa thì có thể tố giác đến cơ quan chức năng để xử phạt hành chính (nếu tái phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự), hoặc cũng có thể xác lập một bản cam kết không ngoại tình, nếu tiếp tục tái phạm thì sẽ phải chịu một số trách nhiệm nhất định như: Ly hôn không được quyền nuôi con và không được chia tài sản.

Tố giác đến cơ quan chức năng để xử phạt hành chính

Như chúng ta đã biết, ngoại tình là hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội, nếu như hành vi ngoại tình bị phát hiện bởi cơ uan chức năng thì người ngoại tình sẽ phải chịu những hành phạt và chế tài cụ thể, đó có thể là chế tài xử phạt hành chính, nặng hơn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp phát hiện chồng ngoại tình nhiều lần và muốn không muốn tiếp tục bị phản bội nữa thì các bạn có thể tố giác hành vi ngoại tình đó đến cơ quan chức năng và yêu cầu xử phạt hành chính. Theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP, người ngoại tình sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đ.

Sau khi đã bị xử phạt hành chính vè hành vi ngoại tình mà sau này vẫn còn tiế tục tái phạm thì lúc này là căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, người ngoại tình vì lo sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sợ bị ở tù nên sẽ không tái phạm, không phản bội vợ.

Tuy nhiên, phương pháp này mang tính cứng nhắc, có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hôn nhân gia đình của bạn sau này, do đó các bạn cân nhắc thật kỹ trước khi áp dụng biện pháp này để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân gia đình.

Vợ chồng thỏa thuận viết giấy cam kết không ngoại tình

Khi phát hiện chồng ngoại tình nhiều lần và không muốn tiếp tục bị phản bội, không muốn chồng tiếp tục tái phạm hành vi ngoại tình thì người vợ có thể yêu cầu chồng viết cam kết không ngoại tình, nếu người chồng vi phạm bản cam kết thì sẽ phải chịu một số trách nhiệm cụ thể.

Chẳng hạn, các bạn có thể viết giấy cam kết không ngoại tình, không phản bội vợ con với nội dung như sau: Khi một bên vi phạm bản cam kết này thì sẽ phải chịu những trách nhiệm và nghĩa vụ sau đây: Ly hôn không được quyền nuôi con, không được chia tài sản chung, phải bồi thường cho bên còn lại một khoản tiền,…

Bản cam kết không ngoại tình phải do sự tự nguyện giữa vợ chồng tại thời điểm xác lập, một bên không được ép buộc hay có những hành vi đe dọa, cưỡng ép khi xác lập bản cam kết.

2. Bản cam kết không ngoại tình là gì?

Bản cam kết không ngoại tình là văn bản thỏa thuận giữa vợ, chồng về việc vợ, chồng cam kết sẽ không ngoại tình hay phản bội tình cảm, nếu một bên vi phạm cam kết này thì sẽ chịu một hoặc một số trách nhiệm như: ly hôn và mất quyền nuôi con, hoặc ly hôn thì được chia tài sản ít hơn, hoặc ly hôn mất quyền nuôi con và không nhận tài sản.

Nội dung của bản cam kết không ngoại tình:

Thông thường, trong bản cam kết không ngoại tình sẽ có những thông tin và nội dung chủ yếu sau đây:

– Thông tin của người vợ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư/căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ nơi cư trú/thường trú của người vợ.

– Thông tin của người chồng: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư/căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ nơi cư trú/thường trú của người chồng

– Mục đích của bản cam kết: Nhằm ngăn chặn hành vi ngoại tình của vợ hoặc chồng

– Nội dung cam kết: Các nội dung và cam kết, cùng với quyền và nghĩa vụ của các bên khi một bên vi phạm cam kết.

– Thông tin về con cái (nếu có)

– Thông tin giấy chứng nhận kết hôn

– Thông tin về tài sản chung (nếu có)

Yêu cầu khi lập bản cam kết không ngoại tình:

Để bản cam kết không ngoại tình có giá trị thì cần phải đáp ứng những yếu tố sau:

– Tại thời điểm xác lập bản cam kết không ngoại tình, các bên vợ, chồng đều có đầy đủ năng lực hành vi dân sự

– Tại thời điểm xác lập, các bên vợ, chồng đều thực sự tự nguyện thỏa thuận, không bị lừa dối, đe dọa, hay ép buộc

– Mục đích của bản cam kết này không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

– Bản cam kết không được làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba, hoặc trốn tránh thực hiện nghĩa vụ đối với người thứ ba.

3. Bản cam kết không ngoại tình có giá trị pháp lý không?

Ngoại tình là hành vi vi phạm pháp luật, chỉ có cơ quan chức năng có thẩm quyền mới được áp dụng các biện pháp xử phạt và chế tài cụ thể, do đó bản cam kết không ngoại tình giữa vợ chồng sẽ không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, việc các bên xác lập bản cam kết này sẽ là căn cứ để vợ, chồng thực hiện nghĩa vụ chung thủy của mình.

Mặc dù việc vợ chồng xác lập bản cam kết không ngoại tình là một thỏa thuận dân sự, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, đe dọa hay lừa dối… Tuy nhiên, hành vi ngoại tình lại là một hành vi vi phạm quy định pháp luật, do đó thẩm quyền xử lý phải thuộc về cơ quan chức năng, các bên tham gia thỏa thuận không có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hay chế tài đối với người vi phạm.

Trong hệ thống các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và chế tài hình sự thì không có bất kỳ một quy định nào nêu người ngoại tình sẽ không được quyền nuôi con hay ngoại tình sẽ không được chia tài sản. Có chăng, người ngoại tình chỉ gặp bất lợi trong việc giành quyền nuôi con và chia tài sản khi ly hôn, nhưng họ không bị tước đi 2 quyền cơ bản này.

Việc giao quyền nuôi con cho ai hay chia tài sản khi ly hôn như thế nào do các bên thỏa thuận (Thỏa thuận ở đây phải được hiểu là thỏa thuận ly hôn chứ không phải là thỏa thuận trong bản cam kết). Trường hợp các bên không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp các bên giữ đúng lời hứa thì khi hôn, các bên thỏa thuận ly hôn theo đúng nội dung trong bản cam kết thì thỏa thuận ly hôn này sẽ có giá trị pháp lý và được Tòa án công nhận.

Như vậy, việc các bên thỏa thuận và xác lập bản cam kết không ngoại tình, nếu một bên vi phạm sẽ không được quyền nuôi con và chia tài sản là không phù hợp với quy định pháp luật, do đó sẽ không có giá trị pháp lý và không phải là căn cứ phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với vợ, chồng.

Vậy thì, vợ chồng có nên lập bản cam kết không ngoại tình không? Theo quan điểm của công ty thám tử Hoàn Cầu chúng tôi thì nếu như vợ hoặc chồng có dấu hiệu ngoại tình, hoặc đã từng ngoại tình,… Thì vẫn nên xác lập bản cam kết này, việc xác lập bản cam kết mặc dù không có giá tị pháp lý, nhưng đó cũng là một hình thức trao cho nhau niềm tin và là căn cứ để các bên thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ chung thủy của mình.

4. Mẫu bản cam kết không ngoại tình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

…….., ngày….. tháng….. năm……..

BẢN CAM KẾT

(Về việc chấm dứt hành vi ngoại tình)

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm ……., tại ……………. chúng tôi gồm có:

1. Bên Chồng:

– Họ và tên: …………………….………………………………………………

– Số CMND/CCCD/hộ chiếu:………….Ngày cấp: ……….Nơi cấp:………

– Địa chỉ cư trú:……………………….…………….………………………….

– Nơi làm việc(nếu có): …………………….……………………….………..

– Điện thoại: …………………….……………………………………………..

– Địa chỉ email: …………………….………………………………………….

2. Bên Vợ:

– Họ và tên: …………………….……………………………………………….

– Số CMND/CCCD/hộ chiếu:………….Ngày cấp: ……….Nơi cấp:……….

– Địa chỉ cư trú:……………………….…………….……………………………

– Nơi làm việc(nếu có): …………………….……………………….…………

– Điện thoại: …………………….……………………………………………….

– Địa chỉ email (nếu có): …………………….…………………………………

Hai bên là vợ chồng hợp pháp theo GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN số …………… Do Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …………………. cấp ngày ……………………..

BỐI CẢNH/ VỤ VIỆC:

Hôm nay, ngày 20/12/2023, anh Nguyễn Văn A đã ngoại tình với cô Lê Thị XYZ, vụ việc bị vợ bắt quả tang ngoại tình tại khách sạn Hoa Hồng ở địa chỉ số ………………………………………… với sự chứng kiến của Anh (chị) …………………… (ghi tên người làm chứng, nếu có).

Do đã nhận thức được sai lầm của mình, đồng thời mong muốn được sửa sai, bù đắp tổ thương cho gia đình, hai bên chúng tôi đã thỏa thuận, thống nhất xác lập bản cam kết với những nội dung sau đây:

Điều 1: Xác nhận chung:

1. Người chồng thừa nhận hành vi ngoại tình của mình nêu trên là hành vi vi phạm quy định pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội, làm tổn thương đến tình cảm của người vợ, làm ảnh hưởng đến tâm lý của con cái.

2. Người chồng đã rất ân hận, ăn năn hối cãi, mong muốn được tha thứ và sửa chữa sai lầm của mình để bù đắp tổn thương cho vợ và con.

3. Người vợ chấp nhận tha thứ cho chồng về hành vi ngoại tình nêu trên.

Điều 2: Cam kết của các bên

1. Cam kết của bên Chồng:

a) Không tái phạm hành vi ngoại tình với bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

b) Không gặp gỡ hay liên lạc với cô Lê Thị XYZ kể từ hôm nay đến mãi về sau dưới bất kỳ hình thức nào. Trừ trường hợp vô tình gặp nhau nhưng phải giữ khoảng cách và nhanh chóng tránh xa, hoặc trường hợp khác nhưng phải được người Vợ đồng ý.

c) Yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ vợ con để hàn gắn tình cảm vợ chồng.

2. Cam kết của bên Vợ:

a) Tha thứ cho lỗi lầm của người chồng trong vụ việc trên

b) Không dùng vũ lực để tấn công Chồng

c) Giữ bí mật vụ việc nêu trên, không công khai, công bố cho hai bên gia đình nội, ngoại biết.

d) Không xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người chồng

e) Không truy cứu về lỗi lầm nêu trên của người chồng trong suốt thời kỳ sống chung, trừ những trường hợp mâu thuẫn vợ chồng có liên quan đến lỗi nêu trên của người chồng.

f) Không đánh ghen, trả thù, hoặc các hành vi khác dẫn đến thương tích cơ thể cho cô Lê Thị XYZ

Điều 3: Quyền của một trong các bên khi bên kia vi phạm cam kết:

1. Quyền của bên Vợ:

Trường hợp người chồng vi phạm một trong các cam kết tại khoản 1 Điều 2 thì người vợ có những quyền sau:

a) Được ly hôn và người chồng phải đồng ý ly hôn, hợp tác thỏa thuận cùng ký vào đơn ly hôn

b) Được quyền nuôi con và nhận 90% tài sản chung của vợ chồng. Khi đó, người người chồng được hưởng 10% tổng giá trị tài sản chung của vợ chồng.

c) Được quyền tố giác hành vi vi phạm pháp luật của người chồng đến cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định pháp luật.

2. Quyền của bên Chồng:

a) Được quyền nhắc nhở, yêu cầu Vợ thực hiện đúng cam kết theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e khoản 2 Điều 2 nêu trên.

b) Trường hợp người vợ vi phạm một trong các cam kết tại các điểm b, d khoản 2 Điều 2 mà gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến người chồng thì người chồng có quyền tố giác đến cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định pháp luật./.

Bên Chồng

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên Vợ

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu bản cam kết không ngoại tình để các bạn tham khảo, tùy thuộc vào bối cảnh/vụ việc cụ thể của bạn mà bạn có thể thỏa thuận, xác lập bản cam kết không ngoại tình sao cho phù hợp hơn, chúc bạn thành công!

Trường hợp các bạn đang nghi ngờ vợ, chồng ngoại tình nhưng chưa có bằng chứng cụ thể, các bạn hãy liên hệ đến công ty thám tử Hoàn Cầu để được hõ trợ điều tra thu thập bằng chứng ngoại tình chính xác. Mời các bạn xem chi tiết bảng giá dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình để biết thêm chi tiết về dịch vụ của chúng tôi, trân trọng!

5/5 - (8 bình chọn)
error: Content is protected !!
Gọi thám tử tư 0967185789