Dịch vụ thám tử tư có hợp pháp không?

Dịch vụ thám tử tư có hợp pháp không? Kinh doanh dịch vụ thám tử tư là ngành nghề kinh doanh có điều kiện gì không? Nếu các bạn đang có ý định thành lập văn phòng thám tử tư ở Việt Nam để hành nghề thì hãy tìm hiểu chi tiết nội dung dưới đây, công ty thám tử Hoàn Cầu chúng tôi sẽ phân tích cụ thể để các bạn hiểu rõ một cách chi tiết nhất, tránh làm mất thời gian của các bạn.

Dịch vụ thám tử tư có hợp pháp không?

Tại Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg quy định dịch vụ thám tử tư nằm trong nhóm dịch vụ điều tra (803 – 8030 – 80300), nhóm này gồm: Dịch vụ điều tra và thám tử, tất cả hoạt động của thám tử tư nhân, hoặc hoạt động khác nhưng có mục đích điều tra đều nằm trong nhóm này. Như vậy, dịch vụ thám tử tư là một ngành nghề kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.

Dịch vụ thám tử tư có hợp pháp không?

(Dịch vụ thám tử tư có hợp pháp không – ảnh minh họa)

PHỤ LỤC II NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ) quy định: “803 – 8030 – 80300: Dịch vụ điều tra. Nhóm này gồm: Dịch vụ điều tra và thám tử. Các hoạt động của tất cả các thám tử tư nhân, thuộc các loại khách hàng hoặc mục đích điều tra đều nằm trong nhóm này” 1.

Bênh cạnh đó, đối chiếu với quy định trong Luật đầu tư 2020 cũng không có bất kỳ một quy định nào cấm đầu tư dịch vụ thám tử tư. Tại Điều 6 Luật đầu tư 2020 chỉ cấm kinh doanh những ngành, nghề sau đây:

“Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ” 2.

– Về nguyên tắc kinh doanh, tại Điều 33 Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” 3. Do đó, mọi người có quyền kinh doanh dịch vụ thám tử tư tại Việt Nam.

Như vậy, căn cứ Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ), Luật đầu tư 2020 và Hiến pháp 2013 thì dịch vụ thám tử tư (hay dịch vụ điều tra) là ngành nghề kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.

Cần phải nói thêm là, mặc dù không bị cấm nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ một khung pháp lý nào điều chỉnh về loại hình dịch vụ thám tử tư này, do đó các hoạt động của thám tử tư cũng chưa thực sự rõ ràng. Chẳng hạn như muốn hoạt động thám tử tư thì có cần chứng chỉ hành nghề hay không? Cơ quan nào quản lý và giám sát hoạt động thám tủ tư, các loại tài liệu, chứng cứ mà thám tử tư điều tra và thu thập thì có được sử dụng như là một nguồn chứng cứ trong tố tụng không? Tất cả những vấn đề trên cho đến bây giờ vẫn chưa thực sự rõ ràng bởi thiếu quy định cụ thể.

Kinh doanh dịch vụ thám tử tư là ngành nghề kinh doanh có điều kiện gì?

Theo quy định của Luật đầu tư 2020 thì kinh doanh dịch vụ thám tử tư là ngành nghề kinh doanh không cần chứng chỉ hành nghề, mọi người muốn kinh doanh dịch vụ thám tử tư chỉ cần lựa chọn hình thức doanh nghiệp và nộp hồ sơ đăng ký đến Sở kế hoạch và đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Kinh doanh dịch vụ thám tử tư là ngành nghề kinh doanh không cần chứng chỉ hành nghề

(Dịch vụ thám tử tư có hợp pháp không? Câu trả lời là hợp pháp và các bạn kinh doanh dịch vụ thám tử tư không cần chứng chỉ hành nghề)

Mặc dù kinh doanh dịch vụ thám tử tư là ngành nghề kinh doanh không cần điều kiện về chứng chỉ hay kinh nghiệm thực tế, nhưng nếu bạn muốn thành lập văn phòng thám tử tư thì bạn cũng phải đáp ứng được những điều kiện chung sau đây:

– Bạn phải là người thành niên, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, không bị bị mất năng lực hành vi dân sự, không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

– Trường hợp một tổ chức mà không có tư cách pháp nhân thì cũng không được thành lập doanh nghiệp để kinh doanh dịch vụ thám tử tư

– Bạn không phải là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

– Bạn muốn thành lập doanh nghiệp để kinh doanh dịch vụ thám tử tư thì bạn phải không đang đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù

– Không đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

– Không đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

– Bạn không thuộc các trường hợp theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Tổ chức thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thám tử tư không phải là cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

– Bạn không phải là Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

– Bạn không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

– Bạn không phải là cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp 2020, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

– Tổ chức là pháp nhân thương mại muốn thành lập công ty con để kinh doanh dịch vụ thám tử tư thì phải nằm trong trường hợp không bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Sau khi hiểu được vấn đề kinh doanh dịch vụ thám tử tư có hợp pháp không rồi nếu bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực này thì bạn phải đăng ký với cơ quan chức năng. Dưới đây là trình tự thủ tục đăng ký.

Trình tự thủ tục thành lập văn phòng thám tử tư ở Việt Nam

Về trình tự thủ tục thành lập văn phòng thám tử tư, công ty thám tử tư các bạn tuân thủ quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, cụ thể công ty thám tử Hoàn Cầu chúng tôi tóm tắt trình tự thủ tục như sau:

Bước 1: Lựa chọn hình thức hoạt động thám tử tư

Trước khi đăng ký hoạt động, các bạn cần phải lựa chọn hình thức hoạt động cụ thể. Hiện nay, để kinh doanh dịch vụ tám tử tư các bạn có thể lựa chọn bằng một trong các hình thức sau:

– Công ty thám tử tư 1 thành viên (theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)

– Công ty thám tử tư 2 thành viên trở lên (Theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)

– Công ty thám tử tư hợp danh (Theo mô hình công ty hợp danh)

– Công ty thám tử tư cổ phần (Theo mô hình công ty cổ phần)

– Văn phòng thám tử tư (theo mô hình doanh nghiệp tư nhân)

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở

1. Hồ sơ thành lập văn phòng thám tử tư: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, bản sao Căn cước công dân/ hộ chiếu của chủ văn phòng thám tử tư.

Đối với hình thức văn phòng thám tử tư, các bạn phải đặt tên trên Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh là “Doanh nghiệp tư nhân thám tử tư ABC. Nghĩa là phải có cụm từ “Doanh nghiệp tư nhân” trước tên thương hiệu của bạn.

2. Hồ sơ thành lập công ty thám tử tư 1 thành viên bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, và bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Căn cước công dân/ hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

b) Căn cước công dân/ hộ chiếu của chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Căn cước công dân/ hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty thám tử tư 1 thành viên này được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Ví dụ về cách đặt tên công ty: Công ty TNHH thám tử tư ABC. Tên công ty phải bắt đầu bằng cụm từ “Công ty TNHH” rồi sau đó mới đến tên thương hiệu của bạn.

3. Hồ sơ thành lập công ty thám tử tư 2 thành viên trở lên bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách thành viên, đồng thời nộp kèm theo bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Căn cước công dân/ hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

b) Căn cước công dân/ hộ chiếu của các thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Căn cước công dân/ hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu công ty thám tử tư 2 thành viên trở lên này được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Ví dụ về cách đặt tên công ty: tương tự như công ty TNHH 1 thành viên ở trên.

4. Hồ sơ thành lập công ty thám tử tư hợp danh: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách thành viên, đồng thời nộp kèm bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

b) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Ví dụ về cách đặt tên công ty: Công ty hợp danh thám tử tư ABC (phải có cụm từ “công ty hợp danh ở trước).

5. Công ty cổ phần thám tử tư: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời nộp kèm bản sao các loại giấy tờ sau:

a) Căn cước công dân/ hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

b)Căn cước công dân/ hộ chiếu của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Căn cước công dân/ hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ nêu trên thì các bạn nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trụ sở doanh nghiệp của bạn đóng trụ sở.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận thành lập văn phòng thám tử tư

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký công ty, văn phòng thám tử tư của bạn thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ của bạn, nếu đầy đủ hồ sơ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho bạn.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp cho bạn.

Trường hợp hồ sơ đăng ký văn phòng thám tử tư của bạn chưa hợp lệ, hoặc tên doanh nghiệp không đúng theo quy định thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho bạn trong thời hạn 3 ngày để bạn kịp thời sửa đổi, bổ sung cho đúng quy định.

Nếu quá thời hạn trên mà bạn không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì bạn có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Một số câu hỏi khi hoạt động thám tử tư ở Việt Nam

Học nghề thám tử ở đâu?

Hiện nay, tại Việt Nam không có bất kỳ một Học viện, Trường Đại học, trường Cao đẳng, Trung cấp nào đào tạo ngành nghề thám tử tư, do đó nếu bạn muốn học nghề thám tử tư thì bạn có thể liên hệ đến các văn phòng thám tử tư uy tín và thỏa thuận về điều kiện, thời gian, hình thức học nghề.

Một cách hiệu quả nhất để bạn có thể học nghề thám tử tư một cách chuyên nghiệp và không tốn kém chi phí, bên cạnh đó còn được trả lương (tùy theo từng vụ việc) là bạn nộp hồ sơ xin việc đến các công ty thám tử tư. Hiện nay có rất nhiều công ty tuyển dụng thám tử tư không cần kinh nghiệm và bạn có thể nộp hồ sơ để được phỏng vấn.

Làm nghề thám tử tư thu nhập bao nhiêu?

Làm nghề thám tử tư thu nhập bao nhiêu Lương có cao không? Câu trả lời là tùy thuộc vào vị trí đảm nhận và năng lực làm việc của mỗi người mà mức thù lao và thu nhập sẽ khác nhau.

– Đối với vị trí nhân viên hành chính văn phòng, các bạn sẽ hưởng lương theo mức cố định theo tháng, dao động từ 8 – 10 triệu/ tháng (phù hợp với nữ hơn).

– Đối với vị trí thám tử tư theo dõi trực tiếp: Các bạn sẽ không có lương cố định, mà thù lao và thu nhập sẽ được tính theo vụ việc, trung bình mỗi tháng bạn nhận thù lao dao động từ 15 – 30 triệu/ tháng tùy thuộc vào năng lực làm việc của bạn.

Nếu hoàn có năng lực, hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn so với dự kiến (hay còn gọi là phá án sớm) thì bạn sẽ được hưởng nguyên mức thù lao của vụ việc đó, tiếp tục được giao dự án khác để thực hiện tiếp.

– Đối với vị trí thám tử cấp đội trưởng: Bạn sẽ được hưởng thù lao tương tự như với cấp nhân viên theo dõi trực tiếp, nhưng được hỗ trợ thêm phụ cấp đào tạo, phụ cấp quản lý.

– Đối với vị trí thám tử điều tra truy vết online (mạng xã hội, internet) thì bạn sẽ được hưởng thù lao theo từng vụ việc cụ thể, thông thường mức thu nhập cho vị trí này dao động từ 30 – 80 triệu/ tháng.

Lưu ý: Đây không phải là hacker, mà là một thám tử tư thực thụ, họ không điều tra bên ngoài thực tế nhưng họ điều tra truy vết online thông qua mạng xã hội và internet, hoàn toàn không phải là những hacker mà các bạn thường nghĩ.

– Đối với vị trí thám tử tư cấp quản lý: Bạn sẽ được hưởng thù lao tùy theo cách thức mà bạn thỏa thuận với các văn phòng thám tử tư.

Giới tính nữ có làm được thám tử tư không?

Công việc thám tử tư là một công việc vất vả, đòi hỏi sức khỏe và khả năng quan sát, phán đoán, suy luận tốt, do đó tất cả nam, nữ có đủ sức khỏe, có khả năng quan sát và có trách nhiệm với công việc thì đều có thể trở thành thám tử tư chuyên nghiệp.

Hiện nay, trong một tổ chức thám tử tư không chỉ có công việc theo dõi mà còn có rất nhiều công việc khác, bao gồm: Nhân viên hành chính văn phòng (tư vấn khách hàng), bộ phận nghiệp vụ thu thập thông tin, bộ phận thám tử điều tra truy vết online,… Tất cả những công việc này ít trú trọng về sức khỏe, chủ yếu có kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ là có thể đảm nhận.

Do vậy, nam hay nữ nếu có đủ năng lực phù hợp với công việc thì đều có thể đảm nhận công việc một cách hiệu quả, chuyên nghiệp.

Tại Việt Nam, thám tử tư cung cấp những dịch vụ gì?

Hiện nay, tại Việt Nam có rất nhiều công ty tám tử tư cung cấp rất nhiều dịch vụ điều tra, điểm chung và phần lớn các công ty thám tử tư tại Việt Nam đều có dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình. Đây là dịch vụ phổ biến và cũng là thế mạnh của tất cả các công ty thám tử tư ở Việt Nam hiện nay.

Ngoài thế mạnh cho thám tử tư theo dõi ngoại tình ra thì còn một số công ty cung cấp các dịch vụ điều tra khác như: Điều tra thông tin số điện thoại, tìm người thân bỏ nhà đi, điều tra nhân sự doanh nghiệp, điều tra truy vết mạng xã hội, cung cấp thông tin theo yêu cầu,…

Tại công ty thám tử Hoàn Cầu, chúng tôi đang cung ấp các dịch vụ điều tra chủ đạo sau đây:

– Dịch vụ thám tử điều tra theo dõi vợ, chồng ngoại tình

– Dịch vụ thám tử điều tra thông tin số điện thoại

– Dịch vụ truy tìm người bỏ nhà đi, bỏ trốn, mất tích

– Dịch vụ điều tra thông tin nhân sự doanh nghiệp

– Dịch vụ giám sát trẻ em chưa thành niên, giám sát học sinh – sinh viên

– Dịch vụ điều tra trước hôn nhân

– Dịch vụ điều tra thông tin theo yêu cầu

Trên đây, công ty thám tử Hoàn Cầu đã giải đáp các bạn câu hỏi dịch vụ thám tử tư có hợp pháp không? Hy vọng sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về dịch vụ này.

Dịch vụ thám tử tư có hợp pháp không?

Lưu ý: Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tổn thất và thiệt hại của bạn.

5/5 - (2 bình chọn)
error: Content is protected !!
Gọi thám tử tư 0967185789