khi-ly-hon-viec-xem-xet-giao-con-cho-cha-hoac-me-nuoi-duong-duoc-can-cu-vao-dau-4

Khi ly hôn việc xem xét giao con cho cha hoặc mẹ nuôi dưỡng được căn cứ vào thỏa thuận của vợ chồng

Khi ly hôn việc xem xét giao con cho cha hoặc mẹ nuôi dưỡng được căn cứ vào thỏa thuận của vợ chồng

error: Content is protected !!
Gọi thám tử tư 0967185789