khi-ly-hon-viec-xem-xet-giao-con-cho-cha-hoac-me-nuoi-duong-duoc-can-cu-vao-dau

khi ly hôn con chưa thành niên muốn ở với ai thì tòa án phải giải quyết theo nguyện vọng của con?

Khi ly hôn việc xem xét giao con cho cha hoặc mẹ nuôi dưỡng được căn cứ vào đâu?

error: Content is protected !!
Gọi thám tử tư 0967185789