khi-ly-hon-viec-xem-xet-giao-con-cho-cha-hoac-me-nuoi-duong-duoc-can-cu-vao-dau-2

Khi ly hôn con chưa thành niên muốn ở với ai thì tòa án phải giải quyết theo nguyện vọng của con là đúng hay sai?

Khi ly hôn con chưa thành niên muốn ở với ai thì tòa án phải giải quyết theo nguyện vọng của con là đúng hay sai?

error: Content is protected !!
Gọi thám tử tư 0967185789