Chồng ngoại tình có đơn phương ly hôn được không?

Chồng ngoại tình có đơn phương ly hôn được không? Đây là câu hỏi của rất nhiều chị em phụ nữ khi phát hiện chồng ngoại tình và muốn đơn phương ly hôn. Tuy nhiên, để được Tòa án giải quyết cho đơn ly hôn đơn phương thì phải chứng minh được hành vi ngoại tình của người chồng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm vợ chồng, làm cho tình trạng hôn nhân của vợ chồng lâm vào trầm trọng không thể cứu vãn.

Dưới đây, công ty thám tử Hoàn Cầu sẽ phân tích cụ thể trường hợp vợ ly hôn đơn phương khi phát hiện chồng ngoại tình để các bạn hiểu rõ, từ đó thu thập chứng cứ cũng như biết cách chứng minh để giúp cho việc giải quyết vụ việc được nhanh chóng và hiệu quả.

1. Chồng ngoại tình có đơn phương ly hôn được không?

Khi phát hiện chồng ngoại tình vợ có quyền nộp đơn ly hôn đơn phương, tuy nhiên người vợ phải chứng minh được hành vi ngoại tình của người chồng đang “vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được”.

Chồng ngoại tình có đơn phương ly hôn được không?

Theo quy định pháp luật, bất kỳ vợ hoặc chồng đều có quyền nộp đơn ly hôn đơn phương và được Tòa án xem xét giải quyết. Tuy nhiên, Tòa án sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau để đánh giá và giải quyết vụ việc có cho ly hôn đơn phương hay là không. Theo đó, không phải cứ ngoại tình thì sẽ được Tòa án giải quyết cho đơn phương ly hôn.

Tại điều 56 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định về ly hôn theo yêu cầu của một bên (ly hôn đơn phương) cụ thể như sau:

“Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên

1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

3. Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia” 1.

Như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân gia đình 2014 thì người vợ có thể nộp đơn ly hôn đơn phương , nhưng người vợ phải chứng minh được hành vi ngoại tình của người chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

2. Các trường hợp ly hôn đơn phương được Tòa án giải quyết:

1. Vợ hoặc chồng có hành vi bạo lực gia đình

Khi vợ hoặc chồng có hành vi bạo lực gia đình thì Tòa án xem xét cho giải quyết ly hôn đơn phương theo yêu cầu của một bên. Tuy nhiên khi người vợ nộp đơn ly hôn đơn phương thì phải tự mình chứng minh được chồng có hành vi bạo lực gia đình.

Căn cứ quy định tại Luật phòng chống bạo lực gia đình

2. Vợ hoặc chồng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ vợ chồng, làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng.

Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP, người vợ cần chứng minh hành vi ngoại tình của người chồng làm cho hôn nhan vợ chồng rơi vào trầm trọng như sau:

– Trường hợp 1: Người chồng không yêu thương vợ, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ vợ, người chồng bỏ mặc vợ muốn sống ra sao thì sống. Trước đó đã được bà con thân thích, hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, hoà giải nhiều lần mà người chồng vẫn không khắc phục sửa sai.

Ví dụ: Người chồng ly thân sống riêng, để mặc người vợ muốn sống sao thì sống, người thân đã nhắc nhở và hòa giải nhưng người chồng vẫn không về sống chung, vẫn tiếp tục ra riêng sống.

– Trường hợp 2: Người chồng có hành vi ngược đãi hoặc hành hạ người vợ, thường xuyên đánh đập vợ con hoặc có những hành vi khác tương tự xúc phạm đến uy tín, danh dự nhân phẩm của vợ. Trước đó đã được bà con thân thích hoặc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhắc nhở, hoà giải nhiều lần mà người chồng vẫn không khắc phục sửa sai.

Ví dụ: Người chồng thường xuyên ăn nhậu về nhà rồi say sỉn đánh đập vợ hoặc con, người thân tỏng gia đình nhiều lần giải thích nhưng người chồng vẫn chứng nào tật nấy không chịu thay đổi.

– Trường hợp 3: Người chồng chông chung thủy như có quan hệ ngoại tình. Trước đó đã được người vợ, hoặc bà con thân thích, hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, khuyên bảo nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình.

Ví dụ: Người chồng ngoại tình và bị vợ phát hiện, sau đó người vợ đã tha thứ hoặc đã nhắc nhở mà người chồng chỉ ậm ờ, sau đó lại tiếp tục ngoại tình với người đó hoặc ngoại tình với người khác thì đó là căn cứ để Tòa án giải quyết cho ly hôn đơn phương.

Kết luận: Khi chứng minh được một trong ba trường hợp nêu trên thì Tòa án sẽ giải quyết cho đơn phương ly hôn.

3. Đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài

Trên thực tế, cơ sở để Tòa án đánh giá được tình trạng hôn nhân của vợ chồng có thể kéo dài được hay không là dựa vào 3 căn cứ như đã nêu ở trên. Cụ thể như sau:

– Nếu đã được hòa giải, nhắc nhở nhiều lần nhưng người chồng vẫn không quan tâm chăm sóc vợ, hoặc vẫn tiếp tục bỏ mặc vợ con muốn sống ra sao thì sống,… Thì Tòa án sẽ giải quyết cho đơn phương ly hôn.

– Nếu đã được hòa giải, nhắc nhở nhiều lần nhưng người chồng vẫn không chấm dứt hành vi ngoại tình, vẫn tiếp tục mối quan hệ bất chính đó thì sẽ được Tòa án giải quyết cho đơn phương ly hôn.

– Nếu đã được hòa giải, nhắc nhở nhiều lần nhưng người chồng vẫn không sửa sai, vẫn hành hạ đánh đập vợ con hoặc có các hành vi tương tự thì sẽ được Tòa án giải quyết cho đơn phương ly hôn.

Kết luận: Nếu có một trong 3 trường hợp ở trên thì đó là căn cứ cho thấy “đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được” và Tòa án sẽ giải quyết cho đơn phương ly hôn theo yêu cầu của một bên.

4. Mục đích của hôn nhân không đạt được.

Mục đích của hôn nhân không đạt được khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Cuộc sống hôn nhân không có tình nghĩa vợ chồng.

Ví dụ như người chồng ngoại tình và không còn tình cảm với vợ nữa, trong lòng chỉ yêu thương nhân tình, không quan tâm đến người vợ, không giúp đỡ vợ trong cuộc sống,…

– Vợ chồng không được bình đẳng trong quyền và nghĩa vụ.

Ví dụ như các trường hợp người chồng gia trưởng, một mình quyết định tất cả mọi vấn đề trong gia đình thì đó là dấu hiệu của việc bất bình đẳng về quyền trong hôn nhân, hoặc người chồng không chịu đi làm kinh tế mà phó mặc cho người vợ đi làm thì đó cũng là dấu hiệu của bất bình đẳng trong nghĩa vụ vợ chồng.

– Danh dự nhân phẩm và uy tín của vợ hoặc chồng không được tôn trọng

Ví dụ người chồng thường xuyên nói xấu vợ cũng là một dấu hiệu của việc không tôn trong uy tín, danh dự và nhân phẩm của người vợ.

– Vợ hoặc chồng không được tự do tín ngưỡng tôn giáo.

Ví dụ trước khi cưới nhau, người chồng theo đạo Phật, người vợ theo đạo Công giáo. Sau khi kết hôn thì người chồng cấm vợ không được theo đạo Công giáo nữa, hoặc ép vợ phải theo đạo Phật thì đó cũng là một hành vi không được tự do tín ngưỡng tôn giáo.

Lưu ý tín ngưỡng tôn giáo khác với mê tín dị đoan. Những hành vi người chồng cấm vợ không được đi xem bói, cấm vợ không được xem phong thủy, cấm vợ không được xem ngày để quyết định các vấn đề lớn,… Thì đó là hành vi hợp pháp. Tín ngưỡng tôn giáo là tôn giáo được công nhận chứ không phải là những hủ tục hoặc các mê tín dị đoan.

– Không giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển mọi mặt.

Ví dụ người chồng không cho vợ đi học để nâng cao kiến thức, hoặc không cho vợ đi làm để kiếm thêm thu nhập, hoặc không cho vợ giao tiếp với bên ngoài,… thì đó là dấu hiệu của việc không tạo điều kiện cho vợ phát triển về mọi mặt.

5. Người chồng hoặc người vợ bị Tòa án tuyên bố mất tích.

Khi vợ hoặc chồng mà “biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích” 2.

Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình” 3.

Như vậy, khi người vợ hoặc người chồng mà biệt tích 2 năm liên tục trở lên thì người còn lại có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng mình đã mất tích, sau đó nộp đơn ly hôn đơn phương thì Tòa án sẽ giải quyết cho ly hôn đơn phương theo yêu cầu của người ở lại.

3. Cách ly hôn đơn phương khi chồng ngoại tình đúng quy định pháp luật

Khi chồng ngoại tình thì người vợ có quyền nộp đơn ly hôn đơn phương, tuy nhiên để được Tòa án giải quyết cho ly hôn đơn phương thì người vợ phải chứng minh được hành vi ngoại tình của người chồng là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ vợ chồng, làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng.

Để chứng minh được vấn đề này, người vợ cần thực hiện các biện pháp sau đây:

Thứ nhất, phải chứng minh được người chồng ngoại tình

Đầu tiên, người vợ phải chứng minh được người chồng đang ngoại tình, bằng cách thu thập chứng cứ và các tài liệu có liên quan đến hành vi ngoại tình của người chồng.

Việc chứng minh người chồng ngoại tình không phải là dễ dàng, người vợ cần thu thập các tài liệu và chứng cứ đầy đủ và phải tuân thủ quy định pháp luật thì mới có giá trị chứng minh và được Tòa án sử dụng làm căn cứ giải quyết vụ việc.

Để hiểu rõ hơn về quy định thế nào là bằng chứng ngoại tình và thu thập như thế nào cho đúng quy định pháp luật, mời các bạn tham khảo hướng dẫn cách thu thập bằng chứng ngoại tình đúng quy định pháp luật được sử dụng trước Tòa án để biết chi tiết.

Thứ hai, phải có sự hòa giải hoặc nhắc nhở người chồng.

Không phải chồng ngoại tình là Tòa án sẽ giải quyết cho ly hôn đơn phương, mà trước đó người chồng đã được vợ nhắc nhở hoặc người thân khuyên nhủ hoặc cơ quan tổ chức nhắc nhở mà vẫn vi phạm thì mới được Tòa án giải quyết cho ly hôn đơn phương. Do đó người vợ cần thực hiện các công việc sau đây:

– Thứ nhất, thu thập bằng chứng ngoại tình như công ty thám tử Hoàn Cầu đã nêu ở trên.

– Thứ hai, sau khi thu thập bằng chứng chồng ngoại tình thì nhắc nhở người chồng không được tái phạm, hoặc nhờ người thân của chồng khuyên bảo không được tái phạm.

Quan trọng nhất trong quá trình này là người vợ phải ghi lại bằng chứng. Cụ thể trong quá trình nhắc nhở chồng hoặc nhờ người thân của chồng khuyên bảo thì người vợ hãy quay video clip lại để để chứng minh với Tòa án là đã có nhắc nhở hoặc đã có khuyên bảo nhưng chồng vẫn tái phạm.

Trong trường hợp cơ quan tổ chức nhắc nhở thì có biên bản làm việc, lúc này người vợ cần xin biên bản của cơ quan tổ chức đó. Nếu là cơ quan nhà nước (ủy ban nhân dân) thì có đóng dấu, nếu là cơ quan khác thì có giấy xác nhận quá trình nhắc nhở.

Kết luận: Sau khi người chồng ngoại tình mà vợ đã nhắc nhở hoặc người thân của chồng đã khuyên bảo mà người chồnh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn quan hệ ngoại tình thì lúc này Tòa án mới giải quyết cho đơn phương ly hôn.

4. Dịch vụ thám tử điều tra vợ chồng ngoại tình để ly hôn đơn phương

Trong trường hợp các bạn biết chồng ngoại tình nhưng chưa có bằng chứng cụ thể để ly hôn đơn phương thì các bạn hãy liên hệ đến công ty thám tử Hoàn Cầu để được hỗ trợ một cách nhanh chóng.

Công ty thám tử Hoàn Cầu là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thám tử điều tra bằng chứng vợ chồng ngoại tình chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp bằng chứng bảo đảm được sử dụng trước Tòa án và có giá trị chứng minh để ly hôn đơn phương một cách hiệu quả.

Các bằng chứng ngoại tình của vợ, chồng sẽ được công ty thám tử Hoàn Cầu cung cấp bao gồm hình ảnh, video clip cụ thể, từ đó giúp bạn bổ sung nguồn chứng cứ để chứng minh cho hành vi ngoại tình của chồng bạn là đang “vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được”. Từ đó giúp cho quá trình ly hôn đơn phương được diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Trên thực tế, rất nhiều trường hợp người vợ phát hiện chồng ngoại tình thì ngay lập tức nộp đơn ly hôn đơn phương nhưng đều bị Tòa án bác đơn, không giải quyết cho đơn phương ly hôn, lý do đơn giản là vì người vợ chưa có bằng chứng chứng minh người chồng ngoại tình, đồng thời chưa chứng minh được hành vi ngoại tình của người chồng đã dẫn đến tình trạng hôn nhân vợ chồng trở nên trầm trọng hay chưa. Do đó, trước khi nộp đơn ly hôn đơn phương, các bạn cần chuẩn bị kỹ càng để phục vụ quá trình tố tụng được hiệu quả và nhanh chóng.

Công ty thám tử Hoàn Cầu là đơn vị sở hữu đội ngũ thám tử tư chuyên nghiệp, luật sư giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn điều tra thu thập chính xác những bằng chứng ngoại tình, từ đó tư vấn giúp bạn có thể nhanh chóng giải quyết vụ việc của mình một cách hiệu quả.

Mọi thông tin chi tiết về câu hỏi chồng ngoại tình có đơn phương ly hôn được không? hoặc có nhu cầu cần điều tra bằng chứng vợ, chồng ngoại tình để ly hôn đơn phương, các bạn hãy liên hệ đến công ty thám tử Hoàn Cầu để được hỗ trợ, hoặc tham khảo bảng giá dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình để biết thêm thông tin chi tiết.

Thu thập chứng cứ chồng ngoại tình để ly hôn đơ phương

Tìm hiểu thêm:

Thế nào là bằng chứng ngoại tình có giá trị chứng minh trước Tòa án khi ly hôn?

Cách tìm bằng chứng vợ/ chồng ngoại tình theo quy định pháp luật để ly hôn

Vợ hoặc chồng mà ngoại tình sẽ gặp bất lợi khi chia tài sản ly hôn như thế nào?

Chồng ngoại tình có con riêng bên ngoài thì có kiện chồng và nhân tình được không?

Khi nào thì người vợ có thể kiện chồng và bồ của chồng về hành vi ngoại tình?

Chồng ngoại tình thì khi ly hôn, người vợ có những quyền gì?

Tin nhắn Zalo Messenger Facebook có được xem là bằng chứng ngoại tình không?

5/5 - (9 bình chọn)
error: Content is protected !!
Gọi thám tử tư 0967185789